nl gb
Missie

Onze primaire doelstelling is samen innoveren en hierdoor het verhogen van toegevoegde waarde voor uw bedrijf. Inno2gether begeleidt totale innovatietrajecten van ingediend idee of gevraagde oplossing tot en met het op de markt brengen van een product of dienst. Omdit te bereiken zoeken we naar geschikte partijen en dragen we zorg voor het verwezenlijken van vertrouwen en betrokkenheid van deze partijen. Geen enkel project of innovatie kan succelol zijn als één der partijen zich ondergewaardeerd voel, derhalve zijn Inno2gether te allen tijde zorg dragen voor het behartigen van de belangen van alle betrokken partijen. Om goede innovatieve ideeën succesvol op de markt te brengen voorzien we in de volledige ontzorging van onze klanten.

De bovenliggende maatschappelijke doelstelling is het vergroten van het innovatievermogen in Europa en het creëren van een intellectuele voorsprong vanuit de Europese kenniseconomie.

Visie

Europa heeft een kennisgedreven economie. Wij moeten het niet hebben van onze lage lonen en het goedkoop kunnen produceren van grote aantallen producten. Vanuit deze kenniseconomie is innovatie een van de belangrijkste factoren voor het vergroten van het concurrentievermogen van bedrijven. Hierbij moeten deze innovatieve ontwikkelingen de economische groei en werkgelegenheid van Europa stimuleren. Inno2gether is een bedrijf dat garant staat voor succes bij innovatie. Wij beoordelen uw idee op slagingskans in de markt, een goed idee is iets wat nog niet bestaat en wat een toegevoegde waarde heeft in de markt en bijdraagt aan uw productportfolie. Wanneer we met uw idee aan de slag gaan, hanteren wij een vooraf met u gedefineerde process om het idee succelvol op de markt te zetten. Iedereen met een geweldig idee weet dat zijn idee in goede handen is bij ons. Op basis van onze "no cure, no pay" voorwaarden loopt u een verminderd financieel risico bij uw initiele investering.

"No cure, no pay"

In de huidige krediet crisis overleven veel ondernemingen door kosten te besparen en efficiënter te werken. Maar op de lange termijn biedt deze aanpak onvoldoende aanknopingspunten voor blijvend succes. Inno2gether onderkend de problematiek van investeringen in economisch moeilijke tijden en bied u de mogelijkheid om strategisch te blijven innoveren tegen zo laag mogelijke kosten. Door een op maat gemaakt "no cure, no pay" model aan te bieden, kunnen we u ondersteunen met uw innovatie process en reduceren we uw initiele investering.

Ons succes is gebaseerd op uw succes!