nl gb
Geheimhouding

De grote angst van bedenkers van een goed idee is dat het idee wordt aangeboden bij een bedrijf, het bedrijf aangeeft hier geen interesse in te  hebben en het uiteindelijk toch in de markt zet, zonder dat de idee bedenker hiervan mee profiteert.

Als blijkt dat een goed idee de potentie heeft om succesvol in de markt te kunnen zetten is het heel belangrijk om dit idee te beschermen. Het valt echter niet mee om hier de juiste weg in te vinden.

Het idee moet beschermd worden in de vorm van een geheimhoudingsverklaring, samenwerkingsovereenkomst, een licentiecontract en/of octrooi met een goede juridische basis. Daarom werkt Inno2gether samen met het Nederlandsch Octrooi Bureau, zij hebben juristen die dagelijks te maken hebben met het intellectuele eigendom en kunnen samen met Inno2gether bepalen wat voor u de beste vorm van geheimhouding en bescherming is.

Inno2gether zal gedurende het gehele traject van idee tot en met het daadwerkelijk in de markt zetten van het idee ,garant staan voor een goede procedure voor geheimhouding en bescherming betreffende het idee en zal daarom zelf ook altijd starten met het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring met de ideebedenker voordat een idee in detail besproken zal gaan worden.

Dit geldt uiteraard ook voor bedrijven die op zoek zijn naar een innovatieve oplossing vanuit strategisch inzicht, ook hier staat Inno2gether garant voor een goede procedure voor geheimhouding en bescherming gedurende het gehele proces.