nl gb
Strategie en implementatie

Nieuwe ideeën zijn belangrijk om concurrentievoordeel te verkrijgen, maar nieuwe ideeën zijn ook kwetsbaar als uw concurrentie er ook mee op de markt komt voordat uw investeringen zijn terugverdient. Dit betekent dat nieuwe ideeën beschermd moeten worden door geheimhoudingsverklaringen en octrooien.

Maar minstens zo belangrijk is een snelle implementatie. En juist deze snelle implementatie laat vaak te wensen over. U bent zelf bijvoorbeeld niet in staat om alle randvoorwaarden voor een snelle implementatie te verwezenlijken, u komt niet door het oerwoud van benodigde vergunningen en subsidies of uw medewerkers hebben te weinig ervaring met innovatiemanagement.

wpedb6b3dd_05.jpg

De strategie van Inno2gether is een combinatie van snelle ontwikkeling en implementatie en het juridisch goed vastleggen van geheimhoudingsverklaringen en octrooien.

Voor het juridisch goed vastleggen van geheimhoudingsverklaringen en octrooien werkt Inno2gether samen met het Nederlandsch Octrooi Bureau. Samen met hen wordt wereldwijd gekeken of het nieuwe idee daadwerkelijk een nieuw idee is en bepaald of het zinvol is om het idee vast te leggen of te octrooieren. Door deze werkwijze krijgt u snel inzicht in de waarde van uw idee.

Snelle implementatie is mogelijk doordat Inno2gether over een groot netwerk beschikt om snel de juiste partijen bij elkaar te krijgen die benodigd zijn om een nieuw idee succesvol in de markt te kunnen zetten. Daarnaast is Inno2gether, als onafhankelijke partij, in staat om goede afspraken te maken tussen deze verschillende partijen om het nieuwe idee, volgens een vooraf overeengekomen proces, projectmatig op een goede en snelle manier in de markt te kunnen zetten.

Voordat we met de implementatie beginnen is het voor alle partijen duidelijk wat de gewenste output is. Wie krijgen het intellectueel eigendom van het nieuwe idee, hoe worden de opbrengsten van het nieuwe idee verdeeld, welke ontwikkelingen worden door welke partijen gedaan, wij verzorgd de projectleiding en welke aanvullende afspraken zijn benodigd.

Het verkrijgen van vergunningen en subsidies is een bekende vertragingsfactor voor een snelle implementatie van nieuwe ideeën, Inno2gether is echter bekend met de betreffende instanties en weet de juiste wegen om vergunningen en subsidies (indien van toepassing) op de snelst mogelijke manier te verkrijgen.