nl gb
Samen innoveren

Inno2gether weet als geen ander dat samen innoveren een zaak is van samen ontwikkelen. Wij zien samen innoveren als de belangrijkste kritische succesfactor voor het succesvol innovatie.Inno2gether heeft een checklist ontwikkeld waarmee de samenwerking vooraf op succes beoordeeld kan worden en op basis waarvan goede afspraken gemaakt kunnen worden. Het uiteindelijke doel is dat deze zullen leiden tot een succesvolle implementatie van het idee.

Deze samenwerking moet dan wel onder de juiste condities plaatsvinden, zodat alle partijen optimaal profiteren van het uiteindelijk in de markt gebrachte idee. Hierbij streven we ernaar dat alle partijen hun eigen identiteit (kracht) kunnen/moeten behouden. De verhoudingen tussen de verschillende partijen moeten duidelijk en gelijkwaardig zijn en er moet voorkomen worden dat er eenzijdige afhankelijkheid optreedt waardoor één van de partijen misbruik kan maken van de daaruit ontstane machtspositie.

Er zullen vooraf duidelijke afspraken gemaakt moeten worden en eigendomsrechten zullen goed vastgelegd moeten worden.

Bij het combineren van vaardigheden en middelen van verschillende partijen, is niet alleen het verkrijgen van evenredige toegevoegde waarde voor alle betrokken partijen belangrijk. Ook zaken als het voorkomen van concurrentie tussen de betrokken partijen, op basis van de met elkaar ontwikkelde innovatie, en het voorkomen van het weglekken van gevoelige kennis naar partijen die buiten de samenwerking staan zijn zeer belangrijk.

Het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten brengt veel onvoorziene uitdagingen met zich mee. Door de gehele ontwikkeling en alle verwachten stappen duidelijk in kaart te brengen kunnen we onvoorziene situaties tot het minimale reduceren. Mochten er zich onverhoopt toch situatie voordoen dan zal Inno2gether, als onafhankelijke partij, de rol van bemiddelaar kunnen innemen om de samenwerking tot een goed einde te brengen.